1. Thời gian giao hàng:

Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ sẽ được thể hiện cụ thể trong quá trình đặt hàng và xác nhận đơn hàng của bạn. Thời hạn này có thể dao động tùy thuộc vào các yếu tố sau:

  • Khoảng cách địa lý giữa địa điểm giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ và cửa hàng hoặc kho hàng của chúng tôi.
  • Phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ bạn chọn.
  • Tình trạng tồn kho của sản phẩm bạn đặt mua.
  • Các yếu tố khách quan khác như thời tiết, giao thông, thiên tai, hỏng hóc phương tiện, biến động thị trường, quy định của chính quyền, v.v.

Chúng tôi sẽ cố gắng giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ trong thời hạn ước tính, nhưng không đảm bảo rằng sẽ giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ đúng thời hạn này. Bạn không có quyền yêu cầu bồi thường hoặc hủy đơn hàng nếu chúng tôi giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ chậm trễ do các yếu tố khách quan.

2. Chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận:

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các chứng từ hàng hóa cần thiết khi giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, bao gồm phiếu xuất kho.

Bạn cần kiểm tra kỹ các chứng từ hàng hóa trước khi ký nhận và thanh toán. Nếu có bất kỳ sai sót nào, bạn cần yêu cầu chúng tôi hỗ trợ ngay lập tức. Sau khi bạn ký nhận và thanh toán, chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào về chứng từ hàng hóa của bạn.

0354999502